Về kế hoạch phát triển Kinh tế- xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 160/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/12/2020
Ngày hiệu lực 15/12/2020
Trích yếu nội dung Về kế hoạch phát triển Kinh tế- xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh tế - Tài Chính
Người ký duyệt Quàng Văn Tiêu
Tài liệu đính kèm Tải về