Về việc phê duyệt danh mục, tài liệu ôn tập cho thí sinh dự tuyển viên chức sự nghiệp huyện Sốp Cộp năm 2021
Số ký hiệu văn bản 775/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/08/2021
Ngày hiệu lực 24/08/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt danh mục, tài liệu ôn tập cho thí sinh dự tuyển viên chức sự nghiệp huyện Sốp Cộp năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Đào Đình Thi
Tài liệu đính kèm Tải về