Nội dung tuyên truyền tháng 9/2018

[2018-09-27 08:54:21 - 16 lượt xem] Thực hiện Công văn số 998/STTTT-TTBCXB ngày 12/9/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La về việc hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền tháng 9/2018. Căn cứ định hướng tuyên truyền tháng 9/2018 của sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La. Phòng Văn hoá và Thông tin đề nghị triển khai thực hiện một số nội dung tuyên truyền tháng 9/2018, như sau:. Xem chi tiết

Tăng cường công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện

[2018-08-16 15:26:50 - 113 lượt xem] Thực hiện Công văn số 2139/UBND-NC ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc tăng cường công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự; Công văn số 2725/UBND-VP ngày 04/7/2018 của UBND huyện Sốp Cộp về việc tăng cường công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự.. Xem chi tiết

Một số nội dung tuyên truyền tháng 8/2018

[2018-08-16 15:17:55 - 57 lượt xem] Thực hiện Công văn số 824/STTTT-TTBCXB ngày 30/7/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La về việc hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền tháng 8/2018; Công văn số 3110/UBND-VP ngày 31/7/2018 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Nghị định số 102/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 của Chính phủ. Phòng Văn hoá và Thông tin hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền tháng 8/2018, như sau: . Xem chi tiết

Hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền tháng 7/2018

[2018-08-16 15:19:27 - 33 lượt xem] Thực hiện Công văn số 755/STTTT-TTBCXB ngày 31/7/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La về việc hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền tháng 7/2018. Phòng Văn hoá và Thông tin hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền tháng 7/2018, như sau:. Xem chi tiết
Online:
Hôm nay:
Hôm qua:
Tổng số:
Keywords: dang ky 188, vector -graphic ,