Đoàn công tác của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh đến thẩm định, xét công nhận xã Sốp Cộp đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

Cập nhật: 2017-10-23 16:28:18
Lượt xem: 186
Sáng ngày 16/10/2017, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh, do đồng chí Hà Quyết Nghị - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh – Phó Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh - Trưởng đoàn thẩm định xây dựng nông thôn mới đến thẩm định, xét công nhận xã Sốp Cộp đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, cùng đi có đại diện lãnh đạo các Sở, Ban ngành của tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Tiến Lợi – Phó Bí thư huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện, lãnh đạo một số cơ quan, Ban ngành đoản thể của huyện, Thường trực Đảng uỷ - HĐND – UBND xã, các ban ngành đoàn thể xã Sốp Cộp.

Đồng chí Hà Quyết Nghị - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh – Phó Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc

 

Ngay khi được lựa chọn là xã điểm về xây dựng nông thôn mới của huyện Sốp Cộp, xã Sốp Cộp đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai chương trình một cách cụ thể, việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đã diễn ra khá sôi nổi và rộng khắp, thu hút sự tham gia của cả cộng đồng, huy động được các nguồn lực trong nhân dân, các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp,... Đặc biệt là sự đóng góp công sức, hiến đất, hiến tài sản của người dân đã trở thành phong trào tự nguyện, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng trường lớp học, nhà văn hóa và các công trình công cộng. Tổng kinh phí thực triển trên 304 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nuớc trên 281 tỷ đồng,doanh nghiệp trên 10 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 12 tỷ 826 triệu đồng, hiến hàng nghìn m2 đất và hàng nghìn ngày công lao động. Đến nay xã Sốp Cộp đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới

 

Qua thẩm định, Hội Đồng thẩm định đã thống nhất cao đối với 14 tiêu chí đạt, còn 5 tiêu chí cơ bản đạt cần xem xét rà soát, bổ sung một số chỉ tiêu như tiêu chí tiêu chí quy hoạch, tiêu chí về đường giao thông, tiêu chí về thông tin truyền thông, tiêu chí về môi trường, tiêu chí về hệ thống chính trị.

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hà Quyết Nghị - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh – Phó Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh - Trưởng Đoàn thẩm định, đã ghi nhận sự cố gắng trong triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của xã Sốp Cộp và đề nghị các thành viên hội đồng thẩm định hướng dẫn xã Sốp Cộp rà soát lại các tiêu chí cần bổ sung, đồng thời các ngành báo cáo thẩm định cho từng ngành mình gửi văn phòng điều phối tỉnh tổng hợp, xã Sốp Cộp tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí cần bổ sung. Sau khi hội đồng thẩm định tỉnh họp xem xét. Dự kiến xã Sốp Cộp sẽ được công bố đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 11 năm 2017.

Tác giả: Tòng Đại
Nguồn tin: Đài TT – TH Sốp Cộp
Online:
Hôm nay:
Hôm qua:
Tổng số:
Keywords: dang ky 188, vector -graphic ,