Hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội , dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2019

Cập nhật: 2018-05-25 07:53:40
Lượt xem: 193
Sáng ngày 18/5, UBND huyên tổ chức Hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội , dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2019. Đồng chí Lê Tiến Lợi, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị. Tham dự có các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND huyện, Chủ tài khoản và kế toán các cơ quan, đơn vị của huyện và các xã.

Quang cảnh Hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội , dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2019

 

Hội nghị triển khai quán triệt Chỉ thị số 08 ngày 5/5/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc thực hiện xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội  và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; triển khai hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạch phát triển kinh tế – xã hội , dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2019. Báo cáo tình hình tài chính, ngân sách 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 7 tháng cuối năm 2018. Trong năm tháng đầu năm toàn huyện thu đạt gần 248 ỷ đồng, bằng 59,31% dự toán tỉnh giao và bằng 58,34% HĐND huyện quyết  nghị; tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện hơn 12,9 tỷ đồng, bằng 25,58% dự toán tỉnh giao vằ bằng 24% dự toán tỉnh giao. Chi ngân sách gần 195 tỷ đồng, bằng 46% dự toán tỉnh và HĐND huyện giao.

 

Tại Hội nghị đã thảo luận, đề xuất giải pháp giải quyết số khó khăn trong việc xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội  và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của các cơ đơn vị và các xã.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Lê Tiến Lợi yêu cầu các cơ quan ban ngành, UBND các xã  tiếp tục tập trung triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn để đảm bảo hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2018; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2019 thuộc lĩnh vực, của ngành mình, cấp mình xong trước ngày 10/6/2018../.

Tác giả: Trung Văn
Online:
Hôm nay:
Hôm qua:
Tổng số:
Keywords: dang ky 188, vector -graphic ,