Tổng số: 26
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèmSL tải
02/2022/QĐ-UBND 01/03/2022 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La Tải về 3
01/2022/QĐ-UBND 05/01/2022 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Dân tộc huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La Tải về 1
04/2021/QĐ-UBND 30/09/2021 Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La Tải về 17
03/2021/QĐ-UBND 30/09/2021 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La Tải về 2
11/2021/QĐ-UBND 04/06/2021 V/v ban hành giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La Tải về 0
02/2021/QĐ-UBND 10/05/2021 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La Tải về 5
01/2021/QĐ-UBND 10/05/2021 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La Tải về 9
02/20020/QĐ-UBND 12/11/2020 V/v bãi bỏ quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 27/11/2015 của UBND huyện về ban hành tiêu chí đánh giá chấm điểm xếp lạo mực độ hoàn thanh nhiện vụ hàng năm của các phòng ban CM, ĐVSN, cấp xã Tải về 0
01/2020/QĐ-UBND 05/05/2020 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện Sốp Cộp ban hành Tải về 4
03/2019/QĐ-UBND 27/09/2019 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện ban hành Tải về 3
123
Thông tin mới nhất


Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 577
  • Trong tuần: 5,036
  • Tất cả: 445,456
Đăng nhập