PHÒNG NỘI VỤ

PHÒNG NỘI VỤ
Điện thoại: 0212.3878.290
Mail: pnv.sopcop@sonla.gov.vn

Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn - Trưởng phòng Nội vụ

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 08/01/1976

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Chuyên ngành đào tạo: Quản lý giáo dục

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số ĐT: 0212.3878.056.

- Email: tuannq.sopcop@sonla.gov.vn


Đồng chí Phạm Ngọc Sơn - Phó Trưởng phòng Nội vụ

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 18/4/1978

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số di động: 0916.640.523

- Email: sonpn.sopcop@sonla.gov.vn


 

Đồng chí Nguyễn Trung Khải - Chuyên viên phòng Nội vụ

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 28/11/1980

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số di động: 0915.110.080

- Email: khainv.sopcop@sonla.gov.vn


 

Đồng chí Cầm Thị Thu - Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện

 

Tiểu sử tóm tắt:

 

- Sinh ngày: 24/02/1985

 

- Dân tộc: Thái

 

- Quê quán: Huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

 

- Số di động: 0942586708

- Mail:  thuct.sopcop@sonla.gov.vn

 

Đồng chí Vì Văn Hợp - Chuyên viên phòng Nội vụ

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 16/10/1989

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số di động: 0916.562.126

- Email: hopvv.sopcop@sonla.gov.vn

Thông tin mới nhất


Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 582
  • Trong tuần: 5,041
  • Tất cả: 445,461
Đăng nhập