PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Điện thoại: 0212.3878.199
Mail: tnmt.sopcop@sonla.gov.vn

Đồng chí Vũ Triệu Phú - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 15/11/1979

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Chuyên ngành đào tạo: Địa chính

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số di động: 0917.300.191

- Mail: phuvt.sopcop@sonla.gov.vn

Đồng chí Lường Văn Thi - Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 07/6/1983

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: Huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Chuyên ngành đào tạo: Địa chính

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

- Số di động: 0366125699

- Mail. thilv.sopcop@sonla.gov.vn

Đồng chí Nguyễn Hữu Liền - Chuyên viên

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 10/3/1982

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số di động: 0916.548.117

- Mail. liennh.sopcop@sonla.gov.vn

 

Đồng chí Võ Văn Bắc - Chuyên viên

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 09/02/19

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số di động: 0916.548.117

- Mail. bacvv.sopcop@sonla.gov.vn

 

Đồng chí Lò Văn Thoan - Nhân viên

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 19/2/1975

- Dân tộc: Thái

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số di động: 0975.935.894

- Mail. thoanlv.sopcop@sonla.gov.vn


Thông tin mới nhất


Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 235
  • Trong tuần: 4,912
  • Tất cả: 386,772
Đăng nhập