PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN

PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN
Điện thoại: 0212.3878.599
Mail: vhtt.sopcop@sonla.gov.vn


Đồng chí Hoàng Thị Hồng - Quyền Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 23/5/1966

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số di động: 0393.737.169

- Mail: hongth.sopcop@sonla.gov.vn

   Đồng chí Vì Văn Ngọc - PhóTrưởng Phòng

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 1978

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số di động: 0815.917.778

- Email: ngocvv.sopcop@sonla.gov.vn

   

Đồng chí Lò Văn Hòa - Chuyên viên

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 15/9/1982

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số di động: 0962.237.352

- Mail: hoalv.sopcop@sonla.gov.vn

   

Đồng chí Tòng Văn Chung - Chuyên viên

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 15/9/1982

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Số di động:0346.369.556

- Mail: chungtv.sopcop@sonla.gov.vn

Thông tin mới nhất


Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 668
  • Trong tuần: 5,525
  • Tất cả: 277,354
Đăng nhập