Huyện Sốp Cộp tăng cường xây dựng nông thôn mới quý I năm 2020

Trong quý I/2020, huyện Sốp Cộp tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền và đôn đốc các xã tập trung huy động các nguồn lực triển khai các chỉ tiêu, tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Các xã đã thực hiện tốt công tác vận động người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn tích cực ủng hộ, tham gia thực hiện; huy động vốn, hiến đất, giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình đường giao thông nông thôn.

 

Nhân dân bản Dồm, xã Dồm Cang làm đường giao thông nội đồng

 

Đã có 5/8 xã hoàn thành được 57 tuyến nhánh đường bê tông nông thôn với tổng chiều dài trên 5km, tổng dự toán trên 5 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ hơn 1tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, từ các nguồn vốn của Nhà nước, với tổng số vốn giao 43.511triệu đồng. UBND huyện đã đầu tư xây dựng 15 công trình thủy lợi, nước sinh hoạt, Nhà văn hóa bản, đường giao thông; Phê duyệt dự toán triển khai thực hiện dự án hỗ trợ phát triển chăn nuôi ngựa bạch sinh sản liên kết theo chuỗi giá trị năm 2020 trên địa bàn xã Sốp Cộp; Phê duyệt dự án nhân rộng mô hình nuôi trồng thủy sản thuộc tiểu dự án 2, dự án 2, chương trình 135 trên địa bàn xã Mường Và- Púng Bánh…. Cùng với việc triển khai các cơ sở hạ tầng thiết yếu, huyện Sốp Cộp đã tập trung tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân tập trung phát triển Nông – Lâm nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao hiệu quả kinh tế để góp phần tăng thu nhập cho nhân dân... Qua rà soát, đến nay, toàn huyện duy trì 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt 12 tiêu chí và 6 xã xã đạt từ 6 – 9 tiêu chí.

Thời gian tới, huyện Sốp Cộp tiếp tục chỉ đạo xã Sốp Cộp, xã Dồm Cang xây dựng kế hoạch duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt năm 2020; 06 xã còn lại xây dựng kế hoạch tiến độ triển khai thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu đăng ký đạt trong năm 2020. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ và các hiệu quả, các nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới; vận động nhân dân các dân tộc trong huyện tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả phát triển sản xuất Nông -Lâm nghiệp và nâng cao hơn ý thức tự giác, tự chủ của người dân về xây dựng nông thôn mới.

 

Tác giả:Trung Văn
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 641
  • Trong tuần: 5,498
  • Tất cả: 277,327