Kết quả tổ chức hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã và thực hiện dịch vụ công từ 1/01/2020 đến 30/9/2021

          Trong gần 2 năm (từ ngày 01/01/2021 đến 30/9/2021), Các cơ quan, đơn vị, các xã  thường xuyên quan tâm đến công tác cử công chức có trình độ chuyên môn theo đúng quy định thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp. Việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã đáp ứng yêu cầu của người giao dịch, tiết kiệm được thời gian đi lại, giảm chi phí hồ sơ và quy trình giải quyết, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

          Kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện tiếp nhận: 34.663 hồ sơ (bao gồm cả lĩnh vực TTHC Công an, Điện lực). Số hồ sơ đã giải quyết và trả kết quả đúng hạn 34.644/34.663 hồ sơ, đạt 100%; Hồ sơ đang trong thời gian giải quyết 19 hồ sơ.  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã đã tiếp nhận tổng số: 43.728 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết và trả kết quả đúng hạn 43.715/43.728 hồ sơ, đạt 99.9%; Hồ sơ đang trong thời gian giải quyết 0 hồ sơ.  Công chức, viên chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã đều có tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành tốt kỉ luật, kỉ cương hành chính, tận tụy công việc, tận tâm phục vụ nhân dân, tinh thần thái độ phục vụ, kỹ năng giao tiếp được nâng lên; niềm nở, nhiệt tình, kiên nhẫn trong việc trong việc hưỡng dẫn, giải thích để tổ chức, Doanh nghiệp, công dân bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật. Đã tạo được lòng tin, uy tín với tổ chức, công dân và Doanh nghiệp, được đánh giá cao về phong cách, thái độ phục vụ. Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã còn tồn tại một số hạn chế như:  Một số trang thiết bị không đồng bộ, xuống cấp, không còn đáp ứng cho nhiệm vụ (Máy phô tô, máy scan, hệ thống máy tính). Người dân sử dụng một số trang thiết bị tại bộ phận để tra cứu ít: Máy quét mã vạch (tra cứu tiến độ giải quyết TTHC), máy xếp số tự động, Máy tính tra cứu hồ sơ thủ tục hành chính; cơ sở vật chất tại Bộ phận “một cửa” các xã còn hạn chế, không gian chật hẹp và ít có chỗ ngồi chờ cho người dân; trang thiết bị còn chưa đáp ứng được so với yêu cầu. Cán bộ, công chức làm công tác tiếp nhận và trả kết huyện, xã chủ yếu là kiêm nhiệm, năng lực đôi khi còn hạn chế, hiệu quả công việc chưa cao.

          Trong thời gian tới, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác cải cách hành chính, nhất là dịch vụ công trực tuyến 3, 4, dịch vụ bưu chính công ích trên cổng thông tin điện tử huyện để các tổ chức, cá nhân tích cực sử dụng các dịch vụ công trực tuyến tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, thuận lợi trong giải quyết các TTHC../.

Tác giả:Hoài Thanh
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 506
  • Trong tuần: 4,837
  • Tất cả: 306,950