Phiên họp thứ 5, UBND huyện Sốp Cộp khóa IV

Sáng ngày 17/11/2021, UBND huyện Sốp Cộp tổ chức phiên họp thứ 5 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm an ninh quốc phòng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Đào Đình Thi - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Phiên họp. Tham dự có các đồng chí thành viên UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của huyện, các đơn vị sự nghiệp. Phiên họp được trực tuyến đến điểm cầu 8/8 xã.

Đồng chí Đào Đình Thi, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận Phiên họp

 

Trong năm 2021, mặc dù gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, với sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện uỷ, HĐND huyện, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cơ quan, đơn vị và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, 14/16 chỉ tiêu phát triển kinh tế đạt và vượt kế hoạch; còn 02 chỉ tiêu không đạt so với kế hoạch đề ra đó là: Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế năm 2021; Tỷ lệ che phủ rừng ổn định đến năm 2021.

Tại Phiên họp các thành viên UBND huyện đã tập trung đánh giá, thảo luận kết quả đạt được và chưa đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm an ninh quốc phòng năm 2021: Trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp, tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt đạt 6.454/6.315 ha, bằng 102,2 % so kế hoạch, sản lượng lương thực có hạt ước đạt 22.803 tấn, bằng 105,4% so với cùng kỳ năm 2020; Diện tích cây ăn quả 2.108,1 ha bằng 108,9% so với cùng kỳ năm 2020; sản lượng quả các loại tiêu thụ 1.249 tấn, các loại cây ăn chủ chủ yếu Cam, quýt, bưởi, xoài … Triển khai trồng dứa được 40,6 ha tại các xã Sốp Cộp, Dồm Cang, Mường Và, Púng Bánh, Mường Lèo. Chăn nuôi tiếp tục phát triển tổng đàn gia súc trên 62.000 con, gia cầm  gần 284.000 con, sản lượng thịt hơi xuất chồng đạt 2.041 tấn. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm, tính đến nay, duy trì 02 xã Sốp Cộp, Dồm Cang đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 8 đến 13 tiêu chí. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 384.906 triệu đồng, bằng 112% so dự toán giao (trong đó thu trên địa bàn ước đạt 45.762 triệu đồng bằng 120% dự toán tỉnh, huyện giao). Chi ngân sách đảm bảo đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, các chính sách an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo chi trả kịp thời; giáo dục, y tế được quan tâm, triển khai, thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, toàn huyện đã triển khai tiêm được 12.999 liều vắc xin phòng chống covid -19. Tình hình ANCT, TTATXH, ANBG được đảm bảo, giữ vững ổn định, quan hệ đối ngoại với các huyện bạn Lào giáp danh được tăng cường.

Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Đào Đình Thi-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong năm 2022 là duy trì phát triển kinh tế - xã hội bền vững; phát huy các tiềm năng, lợi thế, nâng cao chất lượng các sản phẩm nông nghiệp, đàn gia súc; chất lượng giáo dục, chất lượng khám chữa bệnh cho người dân dần được nâng cao; phát triển văn hóa, thực hiện, đảm bảo các chính sách cho an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân đi đôi với giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động,.. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh, an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội; duy trì quan hệ hợp tác, hữu nghị với các huyện giáp ranh nước bạn Lào./.

Tác giả:Lò An
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 183
  • Trong tuần: 4,860
  • Tất cả: 386,720