Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo
Số ký hiệu văn bản 15/2019/TT-BTTTT
Ngày ban hành 05/12/2019
Ngày hiệu lực 20/01/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo
Hình thức văn bản Chỉ thị, Nghị quyết
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm 15_2019_TT-BTTTT_430709.pdf