Quy định danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình kỹ số trên thiết bị di động và ký số từ xa
Số ký hiệu văn bản 16/2019/TT-BTTTT
Ngày ban hành 05/12/2019
Ngày hiệu lực 01/04/2020
Trích yếu nội dung Quy định danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình kỹ số trên thiết bị di động và ký số từ xa
Hình thức văn bản Chỉ thị, Nghị quyết
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm 16_2019_TT-BTTTT_430710.pdf