V/v hướng dẫn tuyên truyền tháng 7/2022
Số ký hiệu văn bản 339/VHTT
Ngày ban hành 30/06/2022
Ngày hiệu lực 30/06/2022
Trích yếu nội dung V/v hướng dẫn tuyên truyền tháng 7/2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt Tòng Thị Quyên
Tài liệu đính kèm 339.pdf