Kết quả thi vòng 2, của thí sinh dự tuyển dụng viên chức làm việc tại ccs đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2022
Số ký hiệu văn bản 25/TB-HĐTD
Ngày ban hành 08/07/2022
Ngày hiệu lực 15/07/2022
Trích yếu nội dung Kết quả thi vòng 2, của thí sinh dự tuyển dụng viên chức làm việc tại ccs đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2022
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Tòng Thị Kiên
Tài liệu đính kèm 25-tb-hdtd.pdf