Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1361/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/07/2022
Ngày hiệu lực 25/07/2022
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Đào Đình Thi
Tài liệu đính kèm 1361.pdf