Phương thức, thủ đoạn mô hình kinh doanh đa tài chính
Số ký hiệu văn bản 194/TB-UBND
Ngày ban hành 08/08/2022
Ngày hiệu lực 08/08/2022
Trích yếu nội dung Phương thức, thủ đoạn mô hình kinh doanh đa tài chính
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Tòng Thị Kiên
Tài liệu đính kèm 194.pdf