Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học đề tài: Nghiên cứu xác định nguồn nước và giải pháp cấp nước sinh hoạt và nông nghiệp cho khu vực thiếu nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 120/KH-VTVMT&BĐKH
Ngày ban hành 27/09/2022
Ngày hiệu lực 27/09/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học đề tài: Nghiên cứu xác định nguồn nước và giải pháp cấp nước sinh hoạt và nông nghiệp cho khu vực thiếu nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Người ký duyệt Phạm Thị Hương Lan
Tài liệu đính kèm 120-Ke hoach to chuc hoi thao tài nguyen nước.pdf