V/v tuyên truyền Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn huyện Sốp Cộp năm 2022
Số ký hiệu văn bản 443/VHTT
Ngày ban hành 29/09/2022
Ngày hiệu lực 29/09/2022
Trích yếu nội dung V/v tuyên truyền Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn huyện Sốp Cộp năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin
Người ký duyệt Tòng Thị Quyên
Tài liệu đính kèm 443-cv-tt-trien-khai-ke-hoach-tuyen-truyen-ngay-phap-luat-nuoc-chxhcn-viet-nam-nam-2022.pdf
247-ke-hoach-huong-ung-ngay-phap-luat-nam-2022.pdf