Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính cấp huyện và cấp xã năm 2023
Số ký hiệu văn bản 20/TB-UBND
Ngày ban hành 06/02/2023
Ngày hiệu lực 06/02/2023
Trích yếu nội dung Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính cấp huyện và cấp xã năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin
Người ký duyệt Tòng Thị Kiên
Tài liệu đính kèm 20-thong-bao-trien-khai-dvctt-muc-do-4-nam-2023-3.pdf