Sử dụng địa chỉ hộp thư điện tử công vụ (@sonla.gov.vn)
Số ký hiệu văn bản 122/TB-VP
Ngày ban hành 27/02/2023
Ngày hiệu lực 27/02/2023
Trích yếu nội dung Sử dụng địa chỉ hộp thư điện tử công vụ (@sonla.gov.vn)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt Nguyễn Văn Mạnh
Tài liệu đính kèm 122-su-dung-dia-chi-hop-thu-dien-tu-cong-vu.pdf