Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Sốp Cộp năm 2023
Số ký hiệu văn bản 58/TB-UBND
Ngày ban hành 15/03/2023
Ngày hiệu lực 15/03/2023
Trích yếu nội dung Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Sốp Cộp năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Tòng Thị Kiên
Tài liệu đính kèm 58-tb-tuyen-dung-vien-chuc-su-nghiep-cong-lap-huyen-sop-cop-2023-1.pdf