V/v hướng dẫn tuyên truyền tháng 11 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 933
Ngày ban hành 02/11/2023
Ngày hiệu lực 02/11/2023
Trích yếu nội dung V/v hướng dẫn tuyên truyền tháng 11 năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin
Người ký duyệt Tòng Văn Chung
Tài liệu đính kèm 933.pdf
1525.pdf