Về việc phê duyệt nhiệm vụ công tác lĩnh vực Trung tâm Truyền thông - Văn hóa năm 2024
Số ký hiệu văn bản Số: 12 /QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/01/2024
Ngày hiệu lực 04/01/2024
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt nhiệm vụ công tác lĩnh vực Trung tâm Truyền thông - Văn hóa năm 2024
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin
Người ký duyệt Tòng Thị Kiên
Tài liệu đính kèm ubnd-huyen-qd-phe-duyet-nhiem-vu-cong-tac-linh-vuc-trung-tam-truyen-thong-van-hoa-nam-2024.pdf