Về việc phê duyệt nhiệm vụ công tác năm 2024 lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Số ký hiệu văn bản 2269/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/12/2023
Ngày hiệu lực 01/01/2024
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt nhiệm vụ công tác năm 2024 lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Người ký duyệt Vũ Văn Quân
Tài liệu đính kèm 2269-qd-phe-duyet-nhiem-vu-cong-tac-nam-2024.pdf