Về việc phê duyệt nhiệm vụ công tác lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2024
Số ký hiệu văn bản 2262/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2023
Ngày hiệu lực 01/01/2024
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt nhiệm vụ công tác lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2024
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
Người ký duyệt Tòng Thị Kiên
Tài liệu đính kèm qd-phe-duyet-nhiem-vu-cong-tac-lao-dong-tbxh-nam-2024.pdf