Thông báo Về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp trên địa bàn tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 244/TB-VPĐKĐĐ
Ngày ban hành 19/03/2024
Ngày hiệu lực 01/04/2024
Trích yếu nội dung Thông báo Về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp trên địa bàn tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Người ký duyệt Bạch Trường Sơn
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-tb- tham quyen cap gcn sua.pdf