Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm viên chức Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Sốp Cộp
Số ký hiệu văn bản Số 140/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/02/2024
Ngày hiệu lực 07/02/2024
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm viên chức Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Sốp Cộp
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 140_ĐA TT DVNN.pdf