Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm viên chức Trường Mầm non Biên Cương Mường Lèo
Số ký hiệu văn bản Số 198/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/03/2024
Ngày hiệu lực 05/03/2024
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm viên chức Trường Mầm non Biên Cương Mường Lèo
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Tòng Thị Kiên
Tài liệu đính kèm 198_ĐA MN Biên Cương.pdf