Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm viên chức Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Dồm Cang
Số ký hiệu văn bản Số 189/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/03/2024
Ngày hiệu lực 04/03/2024
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm viên chức Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Dồm Cang
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Tòng Thị Kiên
Tài liệu đính kèm 189_ĐA TH&THCS Dồm Cang.pdf