Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm viên chức Trường Tiểu học Púng Bánh
Số ký hiệu văn bản Số 173/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/02/2024
Ngày hiệu lực 27/02/2024
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm viên chức Trường Tiểu học Púng Bánh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Tòng Thị Kiên
Tài liệu đính kèm 173_ĐA TH Púng Bánh.pdf