Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm viên chức Trường Mầm non Ban Mai Nậm Lạnh
Số ký hiệu văn bản Số 197/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/03/2024
Ngày hiệu lực 05/03/2024
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm viên chức Trường Mầm non Ban Mai Nậm Lạnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 197_ĐA MN Ban Mai.pdf