Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm viên chức Trường Mầm non Hoa Đào Púng Bánh
Số ký hiệu văn bản Số 200/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/03/2024
Ngày hiệu lực 06/03/2024
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm viên chức Trường Mầm non Hoa Đào Púng Bánh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Tòng Thị Kiên
Tài liệu đính kèm 200_ĐA MN Hoa Đào.pdf