Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm viên chức Trường Mầm non Họa Mi Dồm Cang
Số ký hiệu văn bản Số 202/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/03/2024
Ngày hiệu lực 06/03/2024
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm viên chức Trường Mầm non Họa Mi Dồm Cang
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Tòng Thị Kiên
Tài liệu đính kèm 202_ĐA MN Họa mi.pdf