Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm viên chức Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ Sốp Cộp
Số ký hiệu văn bản Số 205/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/03/2024
Ngày hiệu lực 06/03/2024
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm viên chức Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ Sốp Cộp
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Tòng Thị Kiên
Tài liệu đính kèm 205_ĐA MN Hoa Phượng đỏ.pdf