Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm viên chức Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mường Lạn
Số ký hiệu văn bản Số 211/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/03/2024
Ngày hiệu lực 06/03/2024
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm viên chức Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mường Lạn
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Tòng Thị Kiên
Tài liệu đính kèm 211_ĐA THCS Mường Lạn.pdf