Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm viên chức Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Sốp Cộp
Số ký hiệu văn bản Số 217/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/03/2024
Ngày hiệu lực 07/03/2024
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm viên chức Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Sốp Cộp
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Tòng Thị Kiên
Tài liệu đính kèm 217_ĐA TH&THCS Sốp Cộp.pdf