Tổng số: 260
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
99/TB-UBND 17/04/2024 Thông báo Công khai Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Thanh tra huyện Sốp Cộp
Lượt xem: 34
Tải về 1
Số 216/QĐ-UBND 07/03/2024 Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm viên chức Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sam Kha
Lượt xem: 24
Tải về 0
Số 217/QĐ-UBND 07/03/2024 Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm viên chức Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Sốp Cộp
Lượt xem: 28
Tải về 0
Số 200/QĐ-UBND 06/03/2024 Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm viên chức Trường Mầm non Hoa Đào Púng Bánh
Lượt xem: 24
Tải về 0
Số 201/QĐ-UBND 06/03/2024 Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm viên chức Trường Mầm non Hoa Phong Lan Mường Lạn
Lượt xem: 25
Tải về 0
Số 202/QĐ-UBND 06/03/2024 Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm viên chức Trường Mầm non Họa Mi Dồm Cang
Lượt xem: 23
Tải về 0
Số 203/QĐ-UBND 06/03/2024 Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm viên chức Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Lèo
Lượt xem: 29
Tải về 0
Số 204/QĐ-UBND 06/03/2024 Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm viên chức Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Và
Lượt xem: 24
Tải về 0
Số 205/QĐ-UBND 06/03/2024 Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm viên chức Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ Sốp Cộp
Lượt xem: 25
Tải về 0
Số 206/QĐ-UBND 06/03/2024 Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm viên chức Trường Mầm non Hoa Ban Mường Và
Lượt xem: 25
Tải về 0
12345678910...