Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
310/TB-TTHĐND 27/12/2021 Thông báo lịch tiếp công dân của thường trực và tổ đại biểu HĐND huyện năm 2022
Lượt xem: 139
Tải về 0
161/NQ-HĐND 15/12/2020 Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
Lượt xem: 169
Tải về 7
160/NQ-HĐND 15/12/2020 Về kế hoạch phát triển Kinh tế- xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 171
Tải về 1
107/TB-HĐND 06/06/2019 Chương trình phân công chuẩn bị nội dung phiên họp lần thứ 45, Thường trực HĐND huyện khóa III
Lượt xem: 185
Tải về 1
71/TB-HĐND 10/04/2019 Chương trình, phân công chuẩn bị nội dung phiên họp lần thứ 43, Thường trực HĐND huyện khóa III
Lượt xem: 127
Tải về 0
68/TB-HĐND 04/04/2019 V.v phân công nhiệm vụ của Thường trực HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 131
Tải về 0
45/TB-HĐND 07/03/2019 Chương trình phân công chuẩn bị nội dung Phiên họp lần thứ 42, Thường trực HĐND huyện khóa III (nhiệm kỳ 2016-2021)
Lượt xem: 143
Tải về 0
39/TB-HĐND 12/02/2019 Chương trình, phân công chuẩn bị nội dung Phiên họp lần thứ 41, Thường trực HĐND huyện khóa III (nhiệm kỳ 2016-2021)
Lượt xem: 129
Tải về 0
18/TB-HĐND 14/01/2019 Chương trình phân công chuẩn bị nội dung Phiên họp lần thứ 40, Thường trực HĐND huyện khóa III (nhiệm kỳ 2016-2021)
Lượt xem: 137
Tải về 0
322/TB-HĐND 01/01/2019 Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện năm 2019
Lượt xem: 133
Tải về 0