Tổng số: 47
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
811-TB/HU 28/12/2022 Thông báo lịch tiếp công dân của đ/c Bí thư huyện ủy năm 2023
Lượt xem: 211
Tải về 54
162-CV/BTGHU 16/03/2022 V/v triển khai Kế hoạch Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022
Lượt xem: 181
Tải về 4
1151/CV/HU 14/02/2022 V/v thông tin đối ngoại về thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư
Lượt xem: 105
Tải về 1
553/TB/HU 10/02/2022 Thông báo lịch công tác của TTHU (từ ngày 10/02/2022-28/02/2022)
Lượt xem: 98
Tải về 0
540-TB/HU 12/01/2022 Thông báo Lịch tiếp dân (định kỳ) của đồng chí Bí thư Huyện ủy Sốp Cộp năm 2022
Lượt xem: 150
Tải về 0
500-TB/HU 19/11/2021 Thông báo lịch công tác của Thường trực Huyện ủy từ 19/11-30/11/2021
Lượt xem: 138
Tải về 0
491-TB/HU 15/11/2021 Lịch công tác của Thường trực Huyện ủy từ ngày 15/11/2021 đến ngày 30/11/2021
Lượt xem: 148
Tải về 0
431-TB/HU 20/09/2021 Thông báo lịch công tác của Thường trực Huyện ủy (từ ngày 20/9-07/10/2021)
Lượt xem: 139
Tải về 1
406-TB/HU 30/08/2021 Thông báo lịch công tác của TTHU (từ 30/8-01/20/2021)
Lượt xem: 125
Tải về 1
346-TB/HU 05/07/2021 Lịch công tác của Thường trực huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện từ ngày 05/7 đến ngày 11/7/2021
Lượt xem: 124
Tải về 1
12345