Tổng số: 18
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
294/TB-VPUB 14/08/2020 Lịch công tác các phó chủ tịch UBND tỉnh từ 14/8-23/8/2020
Lượt xem: 145
Tải về 2
892/QĐ-UBND 04/05/2020 Về việc bãi bỏ Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Lượt xem: 229
Tải về 3
15/2020/QĐ-UBND 29/04/2020 Về việc bãi bỏ Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
Lượt xem: 211
Tải về 2
loikeugoi 07/04/2020 LỜI KÊU GỌI: Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
Lượt xem: 179
Tải về 0
439/QĐ-UBND 06/03/2020 Công bố hiện trạng rừng tỉnh Sơn La năm 2019
Lượt xem: 296
Tải về 33
3193/QĐ-UBND 26/12/2019 Công nhận xã Dồm Cang, huyện Sốp Cộp đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
Lượt xem: 268
Tải về 0
3039/QĐ-UBND 12/12/2019 V/v công bố Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Sơn La phiên bản 2.0
Lượt xem: 155
Tải về 0
27/QĐ-UBND 04/01/2019 V/v phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019
Lượt xem: 156
Tải về 2
27/QĐ-UBND 04/01/2019 Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019
Lượt xem: 188
Tải về 0
07/QĐ-UBND 03/01/2019 Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 03/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc giao biên chế công chức trong cơ quan HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện năm 2019
Lượt xem: 156
Tải về 0
12