Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
145/2020/NQ-HĐND 08/12/2020 Nghị quyết quy định mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu, thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 140
Tải về 0
135/2020/NQ-HĐND 31/07/2020 Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh
Lượt xem: 164
Tải về 1
214/NQ-HĐND 31/07/2020 Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 135
Tải về 1
213/NQ-HĐND 31/07/2020 Thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 140
Tải về 1
102/NQ-HĐND 07/12/2018 Giao biên chws công chức trong cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh năm 2019
Lượt xem: 167
Tải về 0
102/NQ-HĐND 07/12/2018 Về việc giao biên chế công chức trong cơ quan HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện năm 2019
Lượt xem: 150
Tải về 0
49/2017/NQ-HĐND 01/08/2017 Nghị Quyết về cơ chế, chính sách khuyến khích hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư sang đất ở
Lượt xem: 405
Tải về 0
43/2017/NQ-HĐND 17/05/2017 NGHỊ QUYẾT VỀ QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Lượt xem: 333
Tải về 3
39/NQ-HĐND 17/05/2017 NGHỊ QUYẾT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP VĂN HÓA TỈNH GIAI ĐOẠN 2010 - 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
Lượt xem: 359
Tải về 0
127/2015/NQ-HĐND 10/12/2015 SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 25/2012/NQ-HĐND NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 2012 CỦA HĐND TỈNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO VÀ CHẾ ĐỘ CHI TIÊU TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC GIẢI THI ĐẤU THỂ THAO TỈNH SƠN LA
Lượt xem: 171
Tải về 1
12