Tổng số: 54
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
933 02/11/2023 V/v hướng dẫn tuyên truyền tháng 11 năm 2023
Lượt xem: 133
Tải về 0
462/VHTT 10/10/2022 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 10/2022
Lượt xem: 182
Tải về 39
443/VHTT 29/09/2022 V/v tuyên truyền Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn huyện Sốp Cộp năm 2022
Lượt xem: 210
Tải về 1
1112/SXD-PTĐT 27/05/2022 Thông báo về điều kiện kinh doanh bất động sản của các DA đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Sơn La
Lượt xem: 224
Tải về 14
241/VHTT 05/05/2022 V/v tuyên truyền, vận động tham gia Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Sơn La lần thứ nhất năm 2022
Lượt xem: 195
Tải về 2
952-CV/BTGTU 29/04/2022 V/v tuyên truyền, vận động tham gia Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề Tự hào một dải biên cương năm 2022
Lượt xem: 183
Tải về 5
1354/UBND-KGVX 18/04/2022 V/v điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19, các biện pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và người tiếp xúc gần
Lượt xem: 164
Tải về 2
166-CV/BTGHU 25/03/2022 Về việc định hướng tuyên truyền công tác quốc phòng, quân sự địa phương
Lượt xem: 167
Tải về 0
163/VHTT 22/03/2022 V/v tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 156
Tải về 1
162-CV/BTGHU 16/03/2022 V/v triển khai Kế hoạch Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022
Lượt xem: 181
Tải về 4
123456