Tổng số: 22
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
898/BC-PNV 13/10/2021 Tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2021
Lượt xem: 180
Tải về 2
247/BC-MTTQ-BTT 13/10/2021 Báo cáo kết quả vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (đợt 2) từ ngày 01/9/2021 đến ngày 13/10/2021
Lượt xem: 193
Tải về 3
326/BC-TCKH 13/10/2021 Tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2021
Lượt xem: 184
Tải về 3
236/BC-MTTQ-BTT 17/09/2021 Báo cáo kết quả vận động và sử dụng nguồn quyên góp ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 165
Tải về 0
228/BC-MTTQ-BTT 07/09/2021 Kết quả vận động ủng hộ lương thực, thực phẩm giúp đỡ nhân dân huyện Phù Yên trong thời giam giãn cách xã hội
Lượt xem: 178
Tải về 0
220/BC-MTTQ-BTT 10/08/2021 Báo cáo kết quả vận động và sử dụng nguồn quyên góp ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 170
Tải về 0
28/BC-UBND 11/01/2021 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý IV và dự toán năm 2020
Lượt xem: 167
Tải về 9
62-BC/HU 14/12/2020 Một số kết quả nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện năm 2020
Lượt xem: 176
Tải về 14
146/BC-TCKH 15/07/2020 Tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020
Lượt xem: 167
Tải về 6
Số: 688/BC-UBND 03/07/2020 Tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý II năm 2020
Lượt xem: 156
Tải về 3
123