Tổng số: 37
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
37646/UBND 16/09/2018 Về việc công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất một phần lô đất TT (quy hoạch sân vận động) diện tích 2.723,54 m2 thành đất dân cư, đất ở mới thuộc đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/2000 thị trấn huyện Sốp Cộp đến năm 2025
Lượt xem: 290
Tải về 7
3677/UBND 16/09/2018 Về việc đẩy mạnh dịch vụ bưu chính công ích trong cải cách hành chính
Lượt xem: 263
Tải về 1
1944/UBND-PNV 15/05/2018 về việc hướng dẫn đánh giá phân loại đơn vị, công chức, viên chức, lao động hợp đồng tại các đơn vị trường năm học 2017 - 2018
Lượt xem: 433
Tải về 0
1911/UBND-VHTT 14/05/2018 Đôn đốc đăng ký chứng thư số và tài khoản thư điện tử công vụ tỉnh Sơn La
Lượt xem: 352
Tải về 0
1875/UBND-VHTT 10/05/2018 về việc cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT - TT năm 2018
Lượt xem: 407
Tải về 3
602/UBND 05/02/2018 Về việc xây dựng chỉ tiêu thu quỹ phòng chống thiên tai &TKCN năm 2018 trên địa bàn huyện
Lượt xem: 335
Tải về 5
39/UBND-VHTT 05/01/2018 Triển khai thực hiện quyết định số 37/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh
Lượt xem: 321
Tải về 0
36/UBND-VHXH 05/01/2018 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 55/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc Hội
Lượt xem: 468
Tải về 0
2589/STNMT-CCQLĐĐ 22/12/2017 Công bố kết quả điều tra thoái hóa đất kỳ đầu trên địa bàn tỉnh Sơn La
Lượt xem: 398
Tải về 3
5192/UBND-TNMT 12/12/2017 Xin ý kiến đóng góp kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện
Lượt xem: 332
Tải về 0
1234