Tổng số: 23
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/2018/QĐ-UBND 04/10/2018 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 04/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 về bổ sung nhiệm vụ đối với phòng Kinh tế và hạ tầng theo phân cấp của UBND tỉnh Sơn La
Lượt xem: 284
Tải về 1
06/2017/QĐ-UBND 06/12/2017 Về việc bãi bỏ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn "kiểm soát thủ tục hành chính" của phòng Tư pháp
Lượt xem: 435
Tải về 0
05/2017/QĐ-UBND 06/12/2017 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của văn phòng HĐND-UBND huyện Sốp Cộp
Lượt xem: 428
Tải về 5
03/2017/QĐ-UBND 06/12/2017 Quyết định về việc giao bổ sung nhiệm vụ đối với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo phân cấp của UBND tỉnh Sơn La
Lượt xem: 368
Tải về 0
04/2017/QĐ-UBND 06/12/2017 Quyết định về việc giao bổ sung nhiệm vụ đối với phòng Kinh tế hạ tầng theo phân cấp của UBND tỉnh
Lượt xem: 346
Tải về 0
08/2015/QĐ-UBND 06/11/2017 Quyết định ban hành quy định tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; UBND cấp xã
Lượt xem: 307
Tải về 0
49/2017/NQ-HĐND 01/08/2017 Nghị Quyết về cơ chế, chính sách khuyến khích hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư sang đất ở
Lượt xem: 405
Tải về 0
02/2017/QĐ-UBND 31/07/2017 Quyết định về việc giao bổ sung nhiệm vụ đối với phòng Kinh tế hạ tầng theo phân cấp của UBND tỉnh
Lượt xem: 293
Tải về 0
01/2017/QĐ-UBND 31/07/2017 Quyết định về việc giao bổ sung nhiệm vụ đối với phòng NN&PTNT theo phân cấp của UBND tỉnh Sơn La
Lượt xem: 281
Tải về 0
43/2017/NQ-HĐND 17/05/2017 NGHỊ QUYẾT VỀ QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Lượt xem: 333
Tải về 3
123