Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
19/02/2018 02/05/2018 Báo cáo Nắm tình hình việc tặng và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Mậu Tuất 2018
Lượt xem: 350
Tải về 0
111/BC-UBND 02/05/2018 Báo cáo Kết quả công khai bản kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017
Lượt xem: 369
Tải về 0
84/BC-UBND 02/05/2018 Báo cáo về việc quyết toán dự án hoàn thành năm 2017 trên địa bàn huyện
Lượt xem: 377
Tải về 0
30/BC-UBND 02/05/2018 Báo cáo về việc giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2017
Lượt xem: 293
Tải về 2
1186/BC-UBND 02/05/2018 Báo cáo Nhu cầu cơ cấu ngạch công chức; mã số chức danh nghề nghiệp viên chức theo từng vị trí việc làm trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện năm 2018
Lượt xem: 293
Tải về 0
926/BC-UBND 02/05/2018 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
Lượt xem: 255
Tải về 0
830/BC-UBND 02/05/2018 Báo cáo Kết quả rà soát, tổng hợp số liệu chênh lệch giá từng lô đất giữa bảng giá đất UBND tỉnh đã ban hành với đất trúng đấu giá qua các cuộc đấu giá trên địa bàn huyện từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/9/2017
Lượt xem: 285
Tải về 0
722/BC-UBND 02/05/2018 Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm; Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017
Lượt xem: 271
Tải về 0
422/BC-UBND 27/04/2018 Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
Lượt xem: 326
Tải về 0
449/BC-UBND 27/04/2018 Báo cáo Kết quả công bố, công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện
Lượt xem: 300
Tải về 0
12