Tổng số: 21
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
222/KH-UBND 10/07/2019 Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 10/7/2019 của UBND huyện Sốp Cộp tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Sốp Cộp năm 2019
Lượt xem: 151
Tải về 1
327/KH-UBND 02/05/2018 Kế hoạch Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm tài sản thuộc công trình Trường mầm non Hoa phượng đỏ xã Sốp Cộp
Lượt xem: 316
Tải về 2
326/KH-UBND 02/05/2018 Kế hoạch Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm tài sản thuộc công trình bãi đỗ xe tĩnh khu trung tâm hành chính huyện
Lượt xem: 337
Tải về 0
288/KH-UBND 02/05/2018 Kế hoạch Về việc triển khai thực hiện phương án PCCCR mùa khô hanh năm 2017 - 2018
Lượt xem: 276
Tải về 0
287/KH-UBND 02/05/2018 Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ Mùa khô năm 2017-2018
Lượt xem: 289
Tải về 0
78/KH-UBND 27/04/2018 Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, bồi thường thực hiện dự án: Đường giao thông từ trung tâm xã Mường Lạn – Nà Khi – Nà Vạc mốc 187 (D6) huyện
Lượt xem: 324
Tải về 3
112/KH-UBND 27/04/2018 Đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn thu cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện năm 2017
Lượt xem: 323
Tải về 0
135/KH-UBND 27/04/2018 Đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thu cấp quyền sử dụng đất để tạo nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng năm 2017 và các năm tiếp theo
Lượt xem: 389
Tải về 0
215/KH-UBND 27/04/2018 Kế hoạch Đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thu cấp quyền sử dụng đất để tạo nguồn vốn đầu tư kết cấu hạn tầng năm 2017
Lượt xem: 309
Tải về 0
44/KH-UBND 24/01/2018 Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật và áp dụng văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ năm 2018
Lượt xem: 351
Tải về 0
123