Tổng số: 24
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
45/2016/QĐ-TTg 24/07/2018 Quyết định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Lượt xem: 273
Tải về 1
639/QĐ-UBND 08/05/2018 Quyết định Ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện
Lượt xem: 329
Tải về 0
2194/QĐ-UBND 02/05/2018 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Sốp Cộp năm 2017
Lượt xem: 312
Tải về 0
1413/QĐ-UBND 02/05/2018 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất lô số CQ-05 quy hoạch ngân hàng chính sách và Ngân hàng nông nghiệp thuộc đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/2000 thị trấn Sốp Cộp đến năm 2025
Lượt xem: 285
Tải về 0
1195/QĐ-UBND 02/05/2018 Quyết định về việc phân bổ chi tiết vốn bổ sung thực hiện chương trình MTQG nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2017
Lượt xem: 272
Tải về 0
1100/QĐ-UBND 02/05/2018 Quyết định về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất khu vực mốc D7-D8-D20-D20’-D129 khu vực chợ cũ để làm cơ sở giao đất, cấp giấy CNQSD đất thuộc trung tâm hành chính huyện
Lượt xem: 271
Tải về 1
1002/QĐ-UBND 02/05/2018 Quyết định về việc phân bổ chi tiết số vốn còn lại thuộc chương trình MTQG giảm nghèo (chương trình 30a) năm 2017 tại quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 về việc phân bổ nguồn vốn các chương trình MTQG trên địa bàn huyện năm 2017
Lượt xem: 261
Tải về 0
895/QĐ-UBND 27/04/2018 Quyết định về việc phê duyệt danh sách nhân sự quy hoạch chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đơn vị trường học nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 321
Tải về 0
893/QĐ-UBND 27/04/2018 Quyết định về việc phân bổ chi tiết số vốn còn lại thuộc chương trình 135 năm 2017 tại quyết định số 350/QĐ-UBND về phân bổ nguồn vốn các chương trình MTQG trên địa bàn huyện năm 2017
Lượt xem: 328
Tải về 0
350/QĐ-UBND 27/04/2018 V/v phân bổ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện năm 2017
Lượt xem: 293
Tải về 0
123